skip to Main Content

FORMULAR

Za prijavu grupe za učešće u kampu Skouras (Grčka) u okviru programa
Srpskog saveza za fer plej i etiku u sportu pod nazivom „Fair play, iznad svega!“

Da li ste imali iskustva u vođenju grupe dece na slična putovanja?
NeDa

Da li ste do sada boravili u kampu Skouras sa grupom dece ili u okviru info puta??
NeDa

Da li ste zainteresovani za fakultativne izlete?
NEMoždaDa, Nea PotideaDa, XeniaDa, 3x SaniDa, Afitos

Da li ste zainteresovani za dopunske programe?
NEMoždaDa, engleski jezik

+381 (60) 6185 120 office@fairplayleague.com
Back To Top